Laget på Ås

Vårprogram 2020

Vårprogram 2020Her er programmet for våren 2020. Følg oss på Facebook «Laget på Ås» for nærmere informasjon om de ulike arrangementene, og ved eventuelle endringer.

Hvem er Laget på Ås?

Laget samler ca. 40 studenter hver torsdag kl.19.00 i Halvors hybel på Samfunnet. Da har vi møter med lovsang og andakt, med kake og kaffe etterpå. Laget arrangerer også bibelgrupper og annet sosialt. Vi er ikke tilknyttet noe spesielt kirkesamfunn – vi ønsker å samle alle kristne på Ås. Laget er tilsluttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS). Vårt hovedmål er å gjøre Jesus kjent på NMBU så han blir trodd, elsket og etterfulgt!
Bibelgrupper er en flott anledning til å lære mer om Bibelen og bli bedre kjent med folk. Vi har tilbud om flere ulike Bibelgrupper, både for de som liker å være ute og inne. Ta kontakt med vår koordinator hvis du ønsker å være med i ei bibelgruppe
(Hanna-and@hotmail.com).
Sjekk ut vår Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/lagetnmbu/

Ønsker du å få mail fra oss?

Meld deg inn i Laget på Ås!

Vil du bli medlem i Laget på Ås?

Fyll ut dette skjemaet: medlem

 

_____________________________________________________

Who are Laget at Ås?

Laget, Ås Christian student-association, gather about 40 students every Thursday 7 pm in Halvors hybel at Samfunnet. We have a meeting with worship and a speech, with cake and coffee afterwards. We also arrange bible groups and other social events. We are not associated with any special church – we want to gather all Christians at Ås.

Our main goal is to make Jesus known at the university so he’ll be believed, loved and followed!

Bible groups are a great opportunity to learn more about the Bible and to get to know people better. We offer several different Bible groups, both for people who like to stay outdoors and indoors. If you would like to join a Bible group contact the Coordinator (Harbo5@hotmail.com).

Also check out our Facebook site: https://www.facebook.com/groups/lagetnmbu/

Do you want to get e-mails from us?

Become a member of Laget på Ås!

Do you want to become a member of Laget at Ås?

Fill out this form: member