Laget på Ås

Ledig hybel i Lagskollektivet Heimen

Det blir tre ledige hybler i Lagskollektivet Heimen fra høsten.
Heimen er et kristent 10-mannskollektiv i Utveien 26, veldig sentralt både i forhold til Campus Ås og i forhold til matbutikker. Prisen for å leie rom er 3160 kr i måneden. Dette inkluderer strøm og internett. Hybelen man leier er på 12-14 kvadratmeter medfølgende seng, pult, stol og skap. I tillegg til dette deler man kjøkken og bad med de andre som bor i kollektivet, og det er tilgang på vaskemaskin og tørkerom. Formelt sett er Heimen en SiÅs-bolig og man får derfor alle fordelene dette innebærer. Det betyr at man kan flytte over til en ny bolig innenfor SiÅs-økosystemet på dagen.

Heimen er et sosialt og hyggelig sted, og vi håper å se deg her neste høst!
I søknaden er det fint om du skriver hva du heter, litt om deg selv, hvorfor du vil bo på Heimen og når du ser for deg å flytte inn.

Søknad sendes til epostadressen: tobb17(a)gmail.com

Frist for å søke er 26. april kl. 23:59.

Hvem er Laget på Ås?

Laget samler ca. 50 studenter hver torsdag. Da har vi møter med lovsang, andakt og kake og kaffe etterpå. Laget arrangerer også bibelgrupper og annet sosialt. Vi er ikke tilknyttet noe spesielt kirkesamfunn – vi ønsker å samle alle kristne på Ås.Laget er tilsluttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS).Vårt hovedmål er å gjøre Jesus kjent på NMBU så han blir trodd, elsket og etterfulgt!
Bibelgrupper er en flott anledning til å lære mer om Bibelen og bli bedre kjent med folk. Vi har tilbud om flere ulike Bibelgrupper, både for de som liker å være ute og inne. Ta kontakt med koordinator hvis du ønsker å være med i ei bibelgruppe (thomas.nygaard@hotmail.com).Sjekk ut vår Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/lagetnmbu/

Ønsker du å få mail fra oss?

Fyll ut dette skjemaet: https://goo.gl/forms/WcQKbMrqxpu4ItOC2

Program for våren 2017

va%cc%8arprogramva%cc%8arprogram-2

_____________________________________________________

Who are Laget at Ås?

Laget, or Ås Christian student-association as we’re really called, gather 40-50 students every Thursday. We have a meeting with worship, speech and cake and coffee afterwards. We also arrange bible groups and other social stuff. We are not associate with any special church – we want to gather all Christians at Ås.

Our main goal is to make Jesus known at the university so he’ll be believed, loved and followed!

Bible groups are a great opportunity to learn more about the Bible and to get to know people better. We offer several different Bible groups, both for people who like to stay outdoors and indoors. If you would like to join a Bible group contact the Coordinator (hstensroe1 @gmail.com).

Also check out our Facebook site: https://www.facebook.com/groups/lagetnmbu/

Do you want to get e-mails from us?

Fill out this form: https://goo.gl/forms/WcQKbMrqxpu4ItOC2 

Program for spring 2017

spring-programspring-program-2