Laget på Ås

Vårprogram 2019

redigert.PNG

Her er programmet for våren 2019. Følg oss på Facebook «Laget på Ås» for nærmere informasjon om de ulike arrangementene, og ved eventuelle endringer.

Hvem er Laget på Ås?

Laget samler ca. 40 studenter hver torsdag. Da har vi møter med lovsang, andakt og kake og kaffe etterpå. Laget arrangerer også bibelgrupper og annet sosialt. Vi er ikke tilknyttet noe spesielt kirkesamfunn – vi ønsker å samle alle kristne på Ås.Laget er tilsluttet Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS).Vårt hovedmål er å gjøre Jesus kjent på NMBU så han blir trodd, elsket og etterfulgt!
Bibelgrupper er en flott anledning til å lære mer om Bibelen og bli bedre kjent med folk. Vi har tilbud om flere ulike Bibelgrupper, både for de som liker å være ute og inne. Ta kontakt med koordinator hvis du ønsker å være med i ei bibelgruppe (Harbo5@hotmail.com).Sjekk ut vår Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/lagetnmbu/

Ønsker du å få mail fra oss?

Fyll ut dette skjemaet: mail

Vil du bli medlem i Laget på Ås?

Fyll ut dette skjemaet: medlem

 

_____________________________________________________

Who are Laget at Ås?

Laget, or Ås Christian student-association as we’re really called, gather 30 students every Thursday. We have a meeting with worship, speech and cake and coffee afterwards. We also arrange bible groups and other social stuff. We are not associate with any special church – we want to gather all Christians at Ås.

Our main goal is to make Jesus known at the university so he’ll be believed, loved and followed!

Bible groups are a great opportunity to learn more about the Bible and to get to know people better. We offer several different Bible groups, both for people who like to stay outdoors and indoors. If you would like to join a Bible group contact the Coordinator (Harbo5@hotmail.com).

Also check out our Facebook site: https://www.facebook.com/groups/lagetnmbu/

Do you want to get e-mails from us?

Fill out this form: e-mails

Do you want to become a member og Laget at Ås?

Fill out this form: member

Reklamer