Kveldsmesse

Torsdag 27. mars kl. 19.30 er det KVELDSMESSE i  Ås Menighetshus.

Tema: Korset som ble et smykke.

Om å smykke seg med Jesu død

Lovsang. Bønnevandring. Nattverd. Minglemåltid.

 

Bibeltekstene som skal leses:

4. Mosebok 21,4-9

På veien gjennom ødemarken ble folket utålmodig  5 og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.»
6 Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde.  7 Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses ba for folket.

8 Da sa Herren til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» 9 Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.

Johannes 3,14-16

Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv

Lukas 23,33-34

Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. 34 Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»

Galaterbrevet 6,14

Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors.

 

Velkommen!