Generalforsamling

Alle medlemmer i Ås kristelige studentlag innkalles med dette til Generalforsamling, tirsdag den 8. mai klokken 19.00 i Møterommet på Samfunnet.

Det blir vanlig møte først, og vi får besøk av Oddmund Køhn som først skal holde en andakt, og så fortelle siste nytt fra misjonsprosjektet vårt i Kambodsja. Deretter skal vi ha en forhåpentligvis kort generalforsamlingen hvor vi bl.a. skal velge nye styremedlemmer og nytt misjonsprosjekt.

Alle medlemmer har stemmerett, og vi oppfordrer deg til å bruke denne! Det er også veldig bra om du vil stille til valg til styret. Det skal velges inn ny leder, sekretær og PR-ansvarlig. Ta kontakt med Helene Berg Pedersen, tlf. 906 26 591, dersom du vil stille til valg, eller vet om noen du mener passer til oppgavene.

Saker som skal opp på eventuelt bør meldes til styret innen tirsdag 6. mai. Prat med noen i styret, eller send en e-post til meg, tfriborg@gmail.com

Hilsen Torbjørn Friborg, leder i Laget

 

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to personer til å signere møtereferatet
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av misjonsprosjekt for 2014/2015
 6. Godkjenne revidert årsregnskap for 2013
 7. Vedtektsendring
 8. Eventuelt
 9. Valg av nye styremedlemmer:
  1. Leder
  2. Sekretær
  3. PR-ansvarlig
 10. Bønn for det nye styret

 

Les sakspapirene her: Sakspapirer til Generalforsamlingen 8. mai 2014