Bli kjent tur med Laget og Krik

English below

Andre helga i september drar Laget og KRIK, ved NMBU, på hyttetur. Det blir lek, hyttekos, tur, lovsang og gode ord. En god mulighet til å bli kjent med folk i Laget og KRIK. Vi drar til Sandoren, utenfor Kongsberg. Hytta ligger idyllisk til ved innsjø, skog og fjell. Vannet kommer fra bekker og lyset er levende. Det er utedo.

Turen varer fra fredag 12. september, til søndag 14. september.

Oppmøte på parkeringsplassen ved GG-hallen kl. 16:00.

Priser:

Første gang på bli kjent tur, og medlem av Laget eller KRIK: 300,-

Første gang på bli kjent tur, eller medlem av Laget eller KRIK: 400,-

Ikke første gang på bli kjent tur og heller Ikke medlem av Laget eller KRIK: 500,-

Kontonummer: 1503.33.90138 (Tilhører KRIK, NMBU) Merk betaling med navn! NB!

Gyldig påmelding er ved registrering i påmeldingsskjema:

 https://docs.google.com/forms/d/1XODb9iG9zPZIjlWJUoSeXYWL-uJnj9-X4D93M0n8XtM/viewform?usp=send_form

The second weekend in September Laget and Krik goes on a trip to a cabin. There will be fun, hiking, worship and good words. A great oppurtunity to get to know people in Laget and Krik. We go to Sandoren just outside Kongsberg. The cabin lies next to a beautiful lake surrounded with woods and mountains. The water we drink comes from the stream and the light is alive.There is an outhouse toilet.

The trip lasts from friday 12. September till sunday 14. September.

Attendance at GG-hall at 16:00 o’clock

Prices:

First time on get to know each other trip and member of Laget or Krik: 300,-

First time on get to know each other trip or member of Laget or Krik: 400 ,-

Not first time on get to know each other trip nor member of Laget or Krik 500,-

Account number: 1503.33.90138 Mark the payment with your name! NB!

valid registration is when you have registrerd on registration form:

 https://docs.google.com/forms/d/1XODb9iG9zPZIjlWJUoSeXYWL-uJnj9-X4D93M0n8XtM/viewform?usp=send_form