Velkommen til lovsangskveld

 Torsdag

 19:00

 TF, Fløy 3

-English below-

På torsdag samles vi for å lovsynge!
Håper å se deg der!

Salme 95: 1 – 2
Kom, la oss juble for Herren, hylle vår frelses klippe!
2 La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill!

Oversetter: Sonia Marie
________________________________

This thursday laget’s gathering is going to be a worship evening.
Hope to see you there!

Psalm 95:1-2
Oh come, let us sing to the Lord!
Let us shout joyfully to the Rock of our salvation.
Let us come before His presence with thanksgiving; Let us shout joyfully to Him with psalms.

Welcome!

http://http://vimeo.com/17680311