Medlemskap

På denne sida finner du informasjon om hvordan du blir medlem i Laget på Ås.

Her er innmeldingsskjema du må fylle ut for å bli medlem: innmeldingsskjema

Medlemskap koster 150 kroner totalt. Da får du medlemskap lokalt og sentralt.
Du må altså gjøre to ting:

1) melde deg inn i Laget på Ås lokalt. Det koster 50 kr og kan overføres til Lagets kontonummer: 0530.35.30136 eller på vipps til 13682. Husk å merk betalingen med «medlemskap NAVN». Grunnen til at vi må ha denne medlemskontingenten er at Laget er en forening på NMBU, som søker ulike midler.

2) melde deg inn i Laget sentralt. Mange er kanskje dette allerede, så dere må bare huske å betalte kontigenten, enten ved å gå inn på «NKSS- min side», eller betale regning dere får i posten. Tips er å lage en avtalegiro på dette.
Dere som ikke er meldem fra før kan føle denne linken og bli medlem:
https://laget.xledger.me/members/new

Det er veldig viktig for oss at vi har medlemmer sentralt og, da Laget på Ås mottar mye støtte for hvert medlem vi har.

Har du allerede betalt 100 kroner for medlemskapet i NKSS, trenger du bare å betale 50 kroner for medlemskap lokalt, i Laget på Ås

Medlem i Samfunnet

Laget på Ås har alle torsdagssamlingene på Samfunnet i Ås. For å få bruke Samfunnet gratis må minst 75 % av Lagets medlemmer også være medlem i Samfunnet. Som medlem i Samfunnet får du rabatter på alle arrangementer på Samfunnet (konserter, revyer, foredrag m.m.)
Du kan melde deg inn i Samfunnet, og lese mer om medlemskapet her.

Har du spørsmål, eller lurer på noe angående medlemskap er det bare å ta kontakt med kasserer (eller andre i styret).